Sten Tolgfors vill se ändringar i rekrytering och antagning

 

 

– Brandkåren Attundas ambition att bredda rekryteringen är central för räddningstjänsten framöver, anser Tolgfors.
 

Tiden innan han avgick besökte försvarsminister Sten Tolgfors ett antal räddningstjänster för att skaffa sig en bild av varför räddningstjänsten har så mycket svårare än försvaret och polisen att bredda sin rekrytering. Foto: Erik Mårtensson


Vid ett av sina sista framträdanden som minister besökte Sten Tolgfors Brandkåren Attunda för att titta på  deras rekrytering av brandpersonal. Jens Ärlebrant tog emot Sten Tolgfors på Brandkåren Attunda.

 

Tre dagar innan han avgick skedde besöket och syftet var att informera sig om Brandkåren Attunda som tagit det omdiskuterade
greppet att söka brandmän med annan bakgrund och andra meriter än att ha gått MSBs utbildning Skydd mot olyckor, SMO.

 

Jens Ärlebrant hävdar att de behöver öka mångfalden, inte minst få in brandmän med utomnordisk bakgrund, för att klara  uppdraget. Dessa kategorier lyckas inte SMO-utbildningen leverera idag.

Bildbeskrivning

 Jens Ärlebrant berättar att det är  andra gången kör Attunda ett projekt där de söker sommarvikarier som ges en intern 12-veckorsutbildning innan

de påbörjar sitt sommarvikariat som  eventuellt övergår till fast anställning till hösten. Projektet kallas QM8, som står för qvinna-mångfald och att det

 är åtta personer som antagits. Fem män och  tre kvinnor. Projektet bygger på samma idé koncept som Polisen kör för att attrahera kvinnor och

minoritetsgrupper berättar Jens Ärlebrant.

 

Fem av dem har gått SMO och övriga kompetenser Attunda får in är pedagogik,sjukvård och språk.

– Vi tycker SMO är väldigt bra, men vi tror inte att hundra procent av de vi rekryterar i framtiden ska vara SMO-are säger Jens Ärlebrant. Om vi tittar på brandkåren Attunda kommer 90 procent av personalen från utryckningsstyrkan berättar Jens Ärlebrant vidare. Skulle vi enbart anställa SMO-utbildade får vi ju inte någon mångfald i kompetens. Vi ser nu att vi räddar fler liv via våra sjukvårdsinsatser än via våra brandinsatser. Därför vill vi få in fler med sjukvårdsbakgrund, säger Jens Ärlebrant, brandchef i Attunda.

Jens Ärlebrant vill se samma hundraprocentiga engagemang för det utåtriktade arbetet som för det operativa.

– Jag tror det är viktigt med heterogena grupper för att få en sund organisationskultur poängterar Jens Ärlebrant. Det viktiga är att vi får in andra tankar, andra synsätt i organisationen, säger Jens Ärlebrant.

 

Sten Tolgfors ser positivt på Brandkåren Attundas sätt att öka mångfalden.  – Jag tycker att ambitionen man har att  bredda rekryteringen är central för räddningstjänsten

framöver och det beror på att räddningstjänsten har ett vidgat uppdrag där väldigt mycket också handlar  om att informera för att förebygga bränder och olyckor.

Sten vill se en förändring i räddningstjänstens rekrytering och gör jämförelser med försvaret som lyckats  betydligt bättre.

Sten Tolgfors nämner vidare två saker som skiljer räddningstjänsten från andra uniformsyrken. Antagningen till SMO baseras huvudsakligen på betyg och att kraven

för att bli antagen till SMO-utbildningen inte motsvaras av kraven för att bli anställd.

– Frågan jag då ställer mig är om betygsuttagningen är en förklaring till att vi inte har en lika bred rekrytering. Jag har lekt med tanken att man skulle se  över

rekryteringen till SMO. Om vi låter Rekryteringsmyndigheten göra tester och urval på samma sätt som för andra uniformsyrken, skulle det påverka?

 

– En annan sak jag tror är viktig är att se om man kan ha en dialog med SKL om att kravet för att ta sig in på utbildningen ska  motsvara kraven för att bli anställd. Kan kommunerna komma överens om en gemensam nivå så att om jag klarar kraven för att bli antagen klarar jag också kraven för att bli anställd. Jag tror annars att många tvekar att lägga två år på en utbildning som man inte vet om den kvalificerar till anställning,  säger Sten.


Brandmannen Markus Falc: "Jag käner ödmjukhet"

 

En av de åtta som antogs i Brandkåren Attundas QM8-projekt för blivande sommarvikarier är Markus Falc, 37.

 

I ungdomen hade han planer på att bli brandman men de blev aldrig förverkligade. Men så fick han se Attundas annons i  Metro.

– Jaha, brandman med annan bakgrund, det passar ju lite på mig. Och när jag läst annonsen kände jag att jag måste skicka  in en ansökan, säger Markus Falc.

Markus är utbildad idrottslärare men jobbade närmast som högtryckstekniker. Han har tjeckiskt ursprung, talar flera  östeuropeiska språk. Inte för ett ögonblick tvivlar han på att han nu hamnat på rätt plats här i livet.

 

–Jag blev paff när brevet kom om att jag var välkommen till testdagar. När jag kom till intervjun andra testdagen fick  jag fjärilar i magen: jag kanske är med i matchen. Det är helt otroligt. Om nån sagt att jag fått välja mellan att vinna en miljon på tipset och det hade jag tagit det här.

Bildbeskrivning

 

Markus Falc är en av de åtta som fick chansen i Attundas QM8-projekt. – Det var en chans i livet som jag inte trodde att jag skulle få. Foto: Erik Mårtensson

 

Planen är att sommarvikariatet ska gå över i fast jobb i höst. I förra projektet blev alla fyra anställda och Markus Falc är hoppfull. Samtidigt har han
förståelse för SMO-studenterna syn på rekryteringen.

– Jag har full förståelse och känner ödmjukhet inför deras situation, men jag har fått min chans. Det var en chans i livet som jag inte trodde att jag skulle få.

 

 

 

Artikeln skriven av Gunno Ivansson, tidningen Sjugofyra7, Jens Ärlebrant

 

Se även artikel skriven av Jens Ärlebrant om SMO, Jens Ärlebrant

Insatsplanering broschyr gjordes tillsammans med Network reklambyrå

Network reklambyrå, Jens Ärlebrant,ijk

 

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän Jens Ärlebrant,ijk

 

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän Jens Ärlebrant,ijk

 

Vad vill Tolgfors se

Jens Ärlebrant, 1ijk, Vill Tolgfors se ändringar vad gäller rekrytering

 

Vi underminerar inte SMO

Vi underminerar inte SMO Jens Ärlebrant,1ijk

 

SMO måste moderniseras tidningen brandsäkert

SMO måste moderniseras, tidningen brandsäkert, Jens Ärlebrant ijk

 

FAVEO –Ferman belt

FAVEO –Ferman belt Jens Ärlebrant ijk


FAVEO – Citybanan

FAVEO – Citybanan, Jens Ärlebrant 5623ijk


FAVEO – regler för brandsäkerhet

FAVEO – regler för brandsäkerhet, Jens Ärlebrant 6ijk352

 

FAVEO – kontakt

FAVEO – kontakt, Jens Ärlebrant 6ijk198x

 

Räddningstjänsten i Israel verkar i en miljö med ständiga hot om terror

Räddningstjänsten i Israel, Jens Ärlebrant ijk


Enterprise Wide Risk Management är sätt att arbeta med riskhantering på ett företagsomspännande sätt

Enterprise Wide Risk Management, Jens Ärlebrant ijk


New York, 10 år efter 11:e September, ett högtidhållande av de som offrade sina liv

New York, 10 år efter 11:e September Jens Ärlebrant 1ijk

 

New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats
New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats, Jens Ärlebrant 1ijk

 

Att beställa rapporten WTC 11
Att beställa rapporten WTC 11, Jens Ärlebrant ijk

 

Information från Jens Ärlebrant, Torbjörns information

Information från Jens Ärlebrant, Jens Ärlebrant ijk

 

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna, Jens Ärlebrant ijk

 

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd, Jens Ärlebrant Shijk


Debitering av automatlarm

Debitering av automatlarm, Jens Ärlebrant 7ijk


Brandmännens tuffa kamp mot lågorna , Aftonbladet

Brandmännens tuffa kamp mot lågorna, Jens Ärlebrant Lijk


Vägledning – Brand och utrymningslarm

Vägledning – Brand och utrymningslarm, Jens Ärlebrant ijk


Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro

Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro, Jens Ärlebrant ijk


Självklart

Självklart, Jens Ärlebrant ijk


Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda

Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda, Jens Ärlebrant ijk

 

Dillen, årsredovisning

Dillen, årsredovisning, Jens Ärlebrant aijk

 

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun, Jens Ärlebrant ijk